Minimumsbetaling ved indlevering og udkørsel er 0,5 time

Ved indlevering er inkluderet modtagelse, fejlfinding og fejlrettelse på op til 30 minutter – herefter afregnes der til almindelig timepris.

Betalingsbetingelser:
Private kunder – netto kontant
Erhverv 8 dage netto – hvis ikke andet er aftalt